top of page
roze 3.png

MEER  OVER  HET  HOFKE

Het Hofke van Chantraine is een Kunst- en erfgoedcentrum, gehuisvest in het unieke kader van een meer dan 100 jaar oude pastorie, gelegen in een groene omgeving kort bij de dorpskern van Oud-Turnhout.


Als Kunstcentrum wil het Hofke een podium bieden voor en promotie verlenen aan allerlei kunstvormen door het zelf inrichten van tentoonstellingen en andere kleinschalige culturele activiteiten of het beschikbaar stellen van de ruimten aan kunstenaars. Anderzijds stelt het Hofke als Erfgoedcentrum zich ook tot doel om te zorgen voor het behoud en het promoten van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Oud-Turnhout.


De beschermde architecturale vormgeving van het gebouw samen met de grote tuin en aanpalende vijver vormen een uitnodigend decor met een bovenlokale uitstraling. Door haar vaak unieke en kwalitatief hoogstaande en regio-overschrijdende programmering, trekt zij ook bezoekers aan uit andere provincies en de buurlanden, voornamelijk uit Nederland.

HISTORIEK

 Het Hofke van Chantraine, werd gebouwd in 1895 in neo-vlaamse renaissancestijl, naar een ontwerp van architect P. J. Taeymans. Tot 1998 vervulde het de functie van pastorie van de parochie Sint-Bavo. Nadien kreeg het de naam “Het Hofke van Chantraine”, die geschiedkundig verwijst naar de aanwezigheid van Tempeliers in Oud-Turnhout in de 12de eeuw.

 

Vzw kunst- en heemmuseum Hofke van Chantraine werd opgericht in februari 2000 met de bedoeling het gebouw te restaureren voor een heemmuseum rond het thema ‘heide’. In 2005 werd het idee om er een museum te huisvesten definitief in de kast gestoken en werd besloten om de naam te veranderen in KUNST- EN ERFGOEDCENTRUM. Drie van de oorspronkelijk partners bleven over.

 

Het Hofke van Chantraine verwijst dus enerzijds naar een gebouw maar staat anderzijds ook voor een groep van enthousiaste vrijwilligers. 

 

De vzw is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Oud-Turnhout, heemkundekring Corsendonca vzw, Toerisme Oud-Turnhout vzw en kerkraad Sint-Bavo en stelt zich tot doel de toekomstige restauratie van de voormalige pastorij voor te bereiden en te realiseren.

 

In het Hofke van Chantraine bevinden zich ook het documentatiecentrum van heemkundekring Corsendonca en het infokantoor Toerisme.

NAAMGEVING

De naam ‘Het Hofke van Chantraine’ verwijst naar de aanwezigheid van de Tempeliers in Oud-Turnhout. In het centrum van Oud-Turnhout bevinden zich overblijfselen van een oud Tempelierencomplex. De geschiedenis van de Tempeliers gaat terug tot in 1119, toen twee ridders een geestelijke ridderorde stichtten. Vanaf 1187 waren de Oud-Turnhoutse bezittingen van de Tempeliers ondergebracht in de commanderij van Ter Braecke. Na hun opheffing in 1314, gingen de bezittingen van de Tempeliers over in de Orde van Malta. Van dan af krijgt het complex een andere naam: Chantraine, naar een commanderij te Huppaye bij Jodoigne(Geldenaken).  Het complex verliest echter de naam “Ter Braecke” niet en wordt van dan af meestal “Ter Braecke, dit Chantraine” genoemd. Op 2 juni 1455 bevestigde Filips van Bourgondië het Hof van Chantraine te Oud-Turnhout in haar recht om meier en laten aan te mogen stellen. Het ligt dan ook voor de hand dat ze hier een eigen laathof (voor het innen van de cijnzen), dus hoeve, gehad hebben die op het moment van deze bevestiging reeds lange tijd bestond.

naamgeving Hofke.jpg

TOEKOMST

- Het restauratiedossier van ‘Het Hofke van Chantraine’ werd ingediend en ontvankelijk verklaard door het agentschap Onroerend Erfgoed.

- Op 24 juni 2021 zet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele eindelijk het licht op groen voor de restauratie van het Hofke van Chantraine. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 284.834,31 euro toe:

"KABINET VAN DE VLAAMS MINISTER VAN financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

Groen licht voor restauratie 100 jaar oude pastorie in Oud-Turnhout

 

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout, ook wel gekend als de pastorie van de Sint-Bavoparochie. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 284.834,31 euro toe. Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. ‘Als kunstcentrum wil het Hofke een podium bieden voor en promotie verlenen aan allerlei kunstvormen. Het centrum organiseert daarom tentoonstellingen en andere kleinschalige culturele activiteiten.

De locatie wordt ook ter beschikking gesteld van kunstenaars. Als erfgoedcentrum zet het Hofke zich in om het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Oud-Turnhout te behouden en te promoten. ’, aldus minister Matthias Diependaele. 'Door te investeren in projecten met een culturele en toeristische finaliteit zorg ik mee voor het herstel van onze maatschappij na de coronacrisis.'"

Het dak en het interieur van het Hofke van Chantraine worden gerestaureerd. De dakstructuur wordt hersteld en de interieurs krijgen een heropwaardering. Daarnaast wordt met eigen middelen de toegankelijkheid verbeterd door de toevoeging van een externe lift. Door de herinrichting en verbetering van de toegankelijkheid zal het pand nog performanter gebruikt kunnen worden als cultuurcentrum en dienst toerisme.

bottom of page