top of page

Corry Vandermassen

Dealing with the invisible

(Installatie, mixed media, dibond, lemen dakpannen, hout, opgerolde bladersticks)

In onze moderne maatschappij heeft de Maria-aanbidding vaak plaats gemaakt voor andere vereringsvormen. Zo is de moedergodin van de oude religie nu dikwijls vervangen door symboliek en neo-paganisme        

Het werk 'Dealing with the invisible’ heeft een pentagram-vorm. Het is door zijn vijf punten een symbool van verbinding van de menselijke geest met de aspecten van de natuur, de vier windrichtigen en de religieuze wereld. (aarde, water, vuur, lucht en het hogere, heilige en religieuze.)           

Het feit dat de vijf punten hier opgebouwd zijn met stukken van afgedankte dakpannen van oude Begijnhoven en het Gentse Stadshuis, maakt dat er een verbinding komt tussen het geestelijke en het mentale.   

De energie van het pentagram wordt volgens oude traditie gebruikt als bescherming, net als de Maria-verering.      

Het werkt hier als een ex-voto, een woordenloos gebed. De opgerolde sticks met rozenblaadjes en witte lelies in de binnencirkel verwijzen traditioneel naar Maria.

bottom of page